POSLOVANJA POLITIKA

Molimo vas da pažljivo pročitate naše smjernice za prenos i odustajanje od učešća. U nastavku slijede odvojena uputstva za prenos i za odustajanje od učešća.

TRANSFER

Ako želiš da preusmeriš svoju prijavu na drugog učesnika/cu ili događaj, molimo te pročitaj sledeća pravila i uputstva.

TRANSFER NA DRUGOG UČESNIKA/CU

 • Transfer na drugu osobu je moguć i za individualne i grupne registracije
 • Nakon sprovedenog transfera, novi učesnik/ca se odriče prava na ponovni transfer, odustajanje ili odlaganje učešća;
 1. Ponovni transfer na drugu osobu
 2. Transfer na drugi događaj
 3. Celokupnu ili delimičnu refundaciju sredstava prilikom odustajanja
 4. Odlaganje učešća
 • Transfer na drugu osobu naplaćuje se uz dodatni iznos za transfer od 30 € (+ 7% Active nadoknade) prilikom nove registracije koji će platiti novi učesnik/ca, a ne učesnik/ca koji/a je inicijalno kupio/la kotizaciju
 • Transfer na drugog učesnika/cu moguć je najkasnije 15 dana pre početka događaja.

TRANSFER NA DRUGI DOGAĐAJ

 • Transferi su dopušteni jedino na događaje unutar organizacije iste države u istoj kalendarskoj godini
 • Nakon što se transfer sprovede, učesnik/ca se odriče prava na ponovni transfer, odustajanje ili odlaganje;
 1. Transfer na drugu osobu
 2. Ponovni transfer na drugi događaj
 3. Celokupnu ili delimičnu refundaciju sredstava prilikom odustajanja
 4. Odlaganje učešća
 • Transfer na događaj u drugoj državi NIJE moguć
 • Transfer na drugi događaj naplaćuje se uz dodatni iznos za transfer od 30 € (+ 7% Active nadoknade) prilikom nove registracije
 • Ako se učesnik/ca prebacuje sa skupljeg događaja na jeftiniji, razlika u cijeni neće mu biti refundirana
 • Ako se učesnik/ca prebacuje s jeftinijeg događaja na skuplji, moraće platiti razliku u cijeni i dodatni iznos za transfer od 30 € (+ 7% Active nadoknade)
 • Transfer na rasprodate događaje nije moguć
 • Opcija transfera na drugi događaj dostupna je isključivo za individualne prijave, NE vrijedi za promo i grupne prijave
 • Transfer na drugi događaj moguć je najkasnije 45 dana prije početka događaja (događaj za koji se učesnik/ca prvo prijavio).

PROCES TRANSFERA

Molimo vas da pratite navedene korake ako želite da izvršite prenos učešća na drugi događaj:

- Popunite obrazac za prenos učešća koji ćete naći ovdje:

 • Nakon što pošaljete popunjen obrazac, dobićete potvrdni email od Active-a, te vas molimo da provjerite i junk foldere. Ukoliko ne dobijete ovaj email, molimo vas da ponovo popunite obrazac ili da nas kontaktirate na email: durmitor@highlanderadventure.com. 
 • Vaš zahtjev biće obrađen u roku od 5 radnih dana, od Active-a ćete dobiti poseban email sa personalizovanim registracionim linkom za novi događaj.
 • Nakon što iskoristite prijavu za novu registraciju, od Active-a ćete dobiti posljednji potvrdni email. 

ODUSTAJANJE

Ako želiš da odustaneš od događaja, molimo te pročitaj pravila i uputstva niže navedena.

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA

Ako želiš odustati od događaja, potrebno je predati svoj obrazac za odustajanje prije sledećih rokova:

 • Najkasnije 45 dana prije početka događaja: refundacija 50% od iznosa registracije
 • Nakon 45 dana prije početka događaja: refundacija iznosa kotizacije nije moguća

Provjeri rokove ovdje.

Novac će biti vraćen na kreditnu karticu s koje je izvršena uplata sredstava za registraciju.

Molimo te da imaš na umu da refundacija sredstava na kreditnu karticu može potrajati 3-5 dana.

Opcija odustajanja od događaja sa povratom dijela kotizacije dostupna je isključivo za individualne prijave, NE vrijedi za promo i grupne prijave.

PROCES ODUSTAJANJA

Molimo te da slijediš ova uputstva ako želiš da odustaneš od događaja:

 • Popuni obrazac za odustajanje koji možeš pronaći ovdje ili na dnu stranice
 • Nakon što podneseš obrazac, primićeš potvrdni e-mail od Active-a
 • Molimo te da provjeriš e-mail, uključujući i "spam" - ako nisi primio/la svoj potvrdni e-mail, molimo te da ponovno popuniš obrazac ili kontaktiraš durmitor@highlanderadventure.com
  Tvoj zahtjev biće obrađen u roku od 5 radnih dana i primićeš poseban e-mail lokalnog organizacionog tima događaja nakon realizacije refundacije sredstava
 • Primićeš i poslednji e-mail od Active-a s potvrdom otkazivanja registracije.

ODLAGANJE

Ako želiš odložiti učešće u događaju, molimo te pročitaj pravila i uputstva niže navedena.

ODLAGANJE UČEŠĆA ZA NAREDNU GODINU

 • Odlaganje učešća je dopuštena samo na događaj unutar organizacije iste države u narednoj kalendarskoj godini
 • Odlaganje učešća na događaj naredne godine moguća je i za individualne i grupne registracije (u tom slučaju cela grupa odlaže učešće)
 • Nakon što se odlaganje sprovede, učesnik/ca se odriče prava na transfer, odustajanje ili odlaganje;
 1. Transfer na drugu osobu
 2. Transfer na drugi događaj
 3. Cjelokupnu ili delimičnu refundaciju sredstava prilikom odustajanja
 4. Ponovno odlaganje učešća
 • Odlaganje registracije za narednu godinu moguća je najkasnije 45 dana prije početka događaja - provjeri rokove ovdje

PROCES ODLAGANJA

Molimo te da slediš ova uputstva ako želiš odložiti učešće u događaju:

 • Popuni obrazac za odlaganje koji možeš pronaći ovdje ili na dnu stranice
 • Nakon što podneseš obrazac, primićeš potvrdni e-mail od Active-a
 • Molimo te da provjeriš e-mail, uključujući i "spam" - ako nisi primio/la svoj potvrdni e-mail, molimo te da ponovno popuniš obrazac ili kontaktiraš durmitor@highlanderadventure.com
 • Tvoj zahtjev biće obrađen u roku od 5 radnih dana i primićeš poseban e-mail lokalnog organizacionog tima događaja po završetku procesa odlaganja učešća. Nakon toga dobićeš novi registracioni link za događaj u narednoj godini kada registracija za tu godinu bude otvorena.
 • Primićeš i poslednji e-mail od Active-a s potvrdom odlaganja učešća.

PLAĆANJE NA RATE

Ako želiš da platiš kotizaciju na rate, molimo te pročitaj pravila i uputstva niže navedena.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE

 • Opcija transfera će biti dostupna nakon što su sve 3 uplate izvršene
 • Opcija odustajanja: samo ako su sve 3 rate uplate izvršene, vrijede pravila odustajanja (refundacija 50% iznosa registracije najkasnije 45 dana prije početka događaja)
 • Plaćanje na rate moguće je odabrati do 90 dana prije datuma početka događaja za koji se registruje
 • Plaćanje na rate dostupno je samo za individualne registracije
 • Plaćanje na rate ne odnosi se na ''Gift Voucher''

PROCES PLAĆANJA NA RATE

 • Ova opcija biće ponuđena u sekciji plaćanja prilikom registracije na odabrani događaj
 • Nakon registracije, uloguj se na svoj Active profile - Moji događaji/''My events'' kako bi proverio/la trenutnu dinamiku uplata, svoju kreditnu karticu i/ili uplatio/la ostatak iznosa

OTKAZIVANJE DOGAĐAJA

 • Učesnici NEĆE dobiti refundaciju sredstava - ako organizator događaja odloži, izmijeni ili otkaže događaj iz bilo kojeg razloga, uključujući, no bez ograničenja na višu silu (što uključuje, ali nije ograničeno na vjetar, kišu, grad, uragan, tornado, zemljotres), terorističke akte, požare, zaprijećeni ili održani štrajk, poteškoće u radu, obustavu rada, ustanak, rat, pandemiju, katastrofu, poplavu, neizbježne onemogućujuće okolnosti, uslove na ruti Događaja, ili sve druge uzroke koji su izvan kontrole organizatora događaja
 • Učesnici će dobiti POTPUNU refundaciju sredstava (izuzev 5% Active nadoknade) - ako organizator događaja odloži, izmeni ili otkaže događaj pod vlastitom kontrolom (drugi razlozi koji nisu gore navedeni)

REGISTRACIJOM UČESNICI RAZUMIJU I POTVRĐUJU

 • Sve gore navedene uslove pružanja usluge.
 • Producent događaja pridržava pravo, prema vlastitom i potpunom nahođenju, odbiti ulazak, opozvati prijavu za ulazak bilo kojeg prijavitelja u bilo kojem trenutku i/ili diskvalifikovati bilo koju osobu sa Događaja. Podnositelj prijave se izričito odriče bilo kakvog zahtjeva za naknadu štete proizašle iz odbijanja ili opoziva prijave za prijavu koja prelazi iznos startnine.
 • Ni u kojem slučaju ne smije učesnik (ili bilo ko drugi u njegovo ime) bez prethodnog pisanog pristanka producenta događaja, Avantura života doo ., njegovi ovlaštenicii: (a) koristiti bilo koje intelektualno vlasništvo Event Producer, Avantura života doo . i/ili njegovih podružnica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, oznake i imena HIGHLANDER (ZAJEDNIČKI IP-ovi) i/ili bilo koje riječi ili oznake koje se odnose na, ili sugerišu, ili zbunjujuće slične, Događaju, bilo kojem logotipu Događaja, Naziv događaja, lokacija događaja, datum događaja ili udaljenost događaja (zajedno, "IP događaja"), ili (b) prodavati, plasirati, distribuirati ili proizvoditi bilo koje proizvode, događaje, robu, web-mjesta ili usluge koje su označene kao Događaj, ili brendirani ili označeni korišćenjem ( i ) bilo kojeg logotipa događaja, (ii) bilo kojeg naziva događaja, (iii) bilo kojeg IP-a događaja, ili (iv) ili bilo kojeg IP-a (uključujući bez ograničenja riječ "HIGHLANDER" ili bilo koji njezin strani prevod kao prefiks za ili sastavni dio bilo kojeg događaja, trgovačkog naziva, zaštitnog znaka, naziva organizacije, naziva kluba ili robne marke bilo koje vrste, u svakom slučaju na bilo koji način povezan s obukom, treniranjem ili bilo kojim planinarskim ili planinarskim sportom).
 • Ovi Uslovi pružanja usluge podliježu primjeni hrvatskog prava i tumače se u skladu sa odredbama hrvatskog zakona, isključujući primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (Beč, 1980.) (CISG) i primjena odredbi o sukobu zakona u skladu s međunarodnim privatnim pravom. Svi sporovi proizašli iz ovog Ugovora, uključujući sporove koji se odnose na pitanja zakonitog stvaranja, kršenja ili raskida ovog Ugovora, kao i pravne posljedice proizašle iz toga, biće upućeni na rješavanje stvari mirenjem u skladu sa Pravilima mirenja Hrvatska gospodarska komora na snazi. Ukoliko se ovi sporovi ne riješe mirenjem u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja predloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku koji stranke dogovore, ovi sporovi će se rješavati arbitražom u skladu s Pravilima Arbitraža Stalnog arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore (Zagrebački poslovnik). Za sporove čija vrijednost iznosi do (uključujući) 500.000,00 EUR (pismeno: petsto tisuća eura), broj arbitara je jedan. Za sporove čija je vrijednost veća od 500.000,00 EUR (pismeno: petsto tisuća eura), broj arbitara je tri. Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.
  Jezik arbitražnog postupka je hrvatski. Mjesto arbitraže je Zagreb, Republika Hrvatska. Ovlaštenik za imenovanje je predsjednik Stalnog arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore.
 • Učesnici prihvaćaju i potvrđuju svoju odgovornost za naknadu bilo kakve štete na tuđoj imovini i/ili materijalne i/ili nematerijalne štete uzrokovane ozljedom ili smrću trećih osoba (uključujući, ali ne ograničavajući se na druge sudionike Događaja, zaposlenike/predstavnike Oslobođene stranke i slično) koje mogu proizaći iz njihovih radnji i/ili nedjelovanja.

ZA OBRASCE ZA PRENOS, POVLAČENJE I ODGODU

KLIKNITE OVDJE
Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com