KONTROLNE TOČKE otvorene su svaki dan od 6:00 do 21:00 sat

Kontrolne točke rade od 6:00 do 21:00 sat svakim danom u vremenskom periodu kako je naznačeno za pojedinu kontrolnu točku.
Morate skupiti sve žigove kontrolnih točaka kako biste dobili titulu HIGHLANDER.


Kontrolne točke otvorene su u određeno vrijeme. Tijekom radnog vremena kontrolne točke, naše osoblje pomoći će vam u dobivanju pečata određene kontrolne točke, vode i hrane.

Imajte na umu da ako ne dobijete žig kontrolne točke, diskvalificirani ste i nemate pravo na HIGHLANDER značku, prišivku i certifikat.

Sudionik je odgovoran za preuzimanje žiga na svakoj kontrolnoj točki.

*Sve kontrolne točke zatvorene su u periodu između 21:00 i 6:00 sati.

HighlanderHercules

26.06.2024

Masna Luka

Start

Obvezna prijava i točka sastajanja

6:00 h

Omrčenica

Kontrolna točka 1

Otvaranje

13:00 h

Kedžara

Kontrolna točka 2

Otvaranje

18:00 h

27.06.2024

Omrčenica

Kontrolna točka 1

Zatvaranje

10:00 h

Jezero Crvenjak

Kontrolna točka 3

Otvaranje

16:00 h

28.06.2024

Kedžara

Kontrolna točka 2

Zatvaranje

10:00 h

Jelinak

Kontrolna točka 4

Otvaranje

16:00 h

Masna Luka

Kontrolna točka 5

Otvaranje

17:00 h

29.06.2024

Jezero Crvenjak

Kontrolna točka 3

Zatvaranje

10:00 h

30.06.2024

Jelinak

Kontrolna točka 4

Zatvaranje

10:00 h

Masna Luka

Kraj

Zatvaranje

21:00 h

HighlanderPegasus

28.06.2024

Masna Luka

Start

Obavezna prijava i točka sastajanja

6:00 h

Jezero Crvenjak

Kontrolna točka 1

Otvaranje

12:00 h

Jelinak

Kontrolna točka 2

Otvaranje

18:00 h

29.06.2024

Jezero Crvenjak

Kontrolna točka 1

Zatvaranje

10:00 h

Masna Luka

Cilj

Otvaranje

17:00

30.06.2024

Jelinak

Kontrolna točka 2

Zatvaranje

10:00 h

Masna Luka

Cilj

Zatvaranje

21:00 h

HighlanderOrion

29.06.2024

Masna Luka

Start

Obvezna prijava i točka sastajana

6:00 h

Jezero Crvenjak

Kontrolna točka 1

Otvaranje

10:00 h

30.06.2024

Jezero Crvenjak

Kontrolna točka 1

Zatvaranje

10:00 h

Masna Luka

Cilj

Zatvaranje

21:00 h

Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com