БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВЈЕ И

Поделена на две речиси идентични половини, Јабланица се простира и на македонската, и на албанска страна, а голем дел од патеката се наоѓа токму во близина на граничниот реон.

На некои места може да има отежната комуникација, па затоа при повреда потребно е веднаш да ги известиш учесниците или тимовите на HIGLANDER кои ќе бидат на секоја контролна точка. Доколку си во можност да телефонираш, те молиме јави се на +389 46 520842.

  • Контролните точки се позиционирани за да бидат лесно пристапни за возила во случај на несреќа или откажување поради одредена причина.
  • На самиот настан ќе биде присутен медицински персонал и планинска служба за спасување како дел на тимот на HIGHLANDER.
  • За сите сериозни повреди, треба да се контактира планинската служба за спасување или медицинскиот персонал кој ќе ти биде на располагање во текот на целиот настан. Ако до крајот на работното време не стигнеш на контролната точка или на целта, имаме право да те контактираме преку повик или порака.
  • Доколку си недостапен, нема да активираме потрага и спасување.
  • Потрага и спасување активираат надлежните служби само во јасни случаи на опасност за здравјето и животот на учесникот.
Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com