за користење Услови

Прочитајте ги внимателно политиките за промена на учество и откажување од учество. За секој формулар постои посебен линк (промена на учество и откажување од учество).

ТРАНСФЕР

Доколку сакате да ја пренесете вашата регистрација на друг учесник или да се префрлите на друг настан, прочитајте подолу и следете ги правилата.

ТРАНСФЕР НА УЧЕСНИЦИ

 • Трансферот до друго лице е достапен за индивидуални и групни регистрации
 • Откако ќе се пренесе регистрацијата, новиот учесник ја губи својата подобност за правото на:
 1. Повторен трансфер на учесник
 2. Трансфер на настан
 3. Целосна или делумна рефундација
 4. Одложи
 • За трансфер на учесници ќе има дополнителна такса од 30 € (+ 7% активна такса) која ќе ја плати новиот учесник, а не учесникот кој првично ја платил котизацијата
 • Трансферот на учесниците е достапен до 15 дена пред почетокот на настанот - проверете ги роковите овде.

ТРАНСФЕР НА НАСТАН

 • Трансферите се дозволени само на други настани во истата организација на земјата на настанот и во текот на истата календарска година
 • Откако ќе се откупи преносот на настанот, учесникот ја губи својата подобност за правото на:
 1. Трансфер на учесници
 2. Повторен пренос на настанот
 3. Целосна или делумна рефундација
 4. Одложи
 • Трансфери во други земји НЕ се дозволени
 • За пренос на настан ќе се наплаќа дополнителен надомест од 30 € (+ 7% активна такса)
 • Ако учесникот се префрла од настан со повисока цена на настан со пониска цена, на учесникот нема да му бидат вратени средствата со разликата во цената
 • Ако учесникот се префрла од настан со пониска цена во настан со повисока цена, од учесникот ќе се бара да ја плати разликата како додаток на дополнителен надомест од 30 евра (+ 7% активна такса)
 • Не е достапен трансфер во распродадени настани
 • Опцијата за пренос е достапна само за поединечни записи, НЕ е валидна за промотивни и групни записи.
 • Учесниците можат да се префрлат надвор од настанот до 45 дена пред почетокот на настанот (настанот за кој учесникот првично се пријавил) - проверете ги роковите овде.

ПРОЦЕС НА ТРАНСФЕР

 • Ве молиме следете ги следните чекори ако сакате да се префрлите на друг настан:
 • Пополнете го трансферот на настанот или формуларот за трансфер на лице што ќе го најдете на крајот на оваа страница или ТУКА.
 • Откако ќе го поднесете формуларот, ќе добиете е-пошта за потврда од Active
 • Ве молиме проверете ја и вашата несакана папка, ако не сте ја добиле вашата е-пошта за потврда, пополнете го формуларот повторно или контактирајте со ohrid.lake@highlanderadventure.com
 • Вашето барање ќе биде обработено во рок од 5 работни дена; ќе добиете посебна е-пошта од Active со персонализирана врска за регистрација за новиот настан.
 • Откако ќе ја откупите поканата, ќе добиете последна е-пошта за потврда од Active.

ПОВЛЕКУВАЊЕ

Доколку сакате да ја повлечете регистрацијата, ве молиме прочитајте подолу и следете ги правилата.

ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД НАСТАНОТ

Ако треба да се повлечете од настанот, имајте предвид дека мора да го поднесете барањето пред крајниот рок:

 • До 45 пред настанот: 50% враќање на котизацијата
 • По 45 дена пред настанот: не е можно враќање на средствата (не се исклучуваат медицинските проблеми)

Проверете ги роковите овде.

Парите ќе бидат вратени на кредитната картичка користена при регистрацијата.

Имајте предвид дека враќањето на средствата од кредитна картичка може да потрае до 3-5 дена.

Опцијата за повлекување со враќање на средствата е достапна само за поединечни записи, НЕ е валидна за промотивни и групни записи.

ПРОЦЕС НА ПОВЛЕКУВАЊЕ

Доколку сакате да се повлечете од настанот, следете ги следните чекори:

 • Пополнете го формуларот за повлекување што ќе го најдете на крајот на оваа страница или ТУКА.
 • Откако ќе го поднесете формуларот, ќе добиете е-пошта за потврда од Active
 • Ве молиме проверете ја и вашата несакана папка, ако не сте ја добиле вашата е-пошта за потврда, пополнете го формуларот повторно или контактирајте со ohrid.lake@highlanderadventure.com
 • Вашето барање ќе биде обработено во рок од 5 работни дена, ќе добиете посебна е-пошта од тимот на локалниот настан откако ќе се изврши рефундирањето.
 • Ќе добиете уште една е-пошта од Active со потврда за откажување.

ОДЛОЖУВАЊЕ

Ако сакате да ја одложите регистрацијата, ве молиме прочитајте ги правилата напишани подолу.

ОПЦИЈА ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ

 • Одложувањата се дозволени само за настани во истата организација на земјата на настанот во следната календарска година
 • Опцијата за одложување на регистрацијата за следната година е достапна за поединечни регистрации и групни регистрации (само ако целата група се одложи)
 • Откако ќе се откупи одложувањето, учесникот ја губи својата подобност за правото на:
 1. Трансфер на учесници
 2. Трансфер на настан
 3. Целосна или делумна рефундација
 4. Повторно одложување
 • Опцијата за одложување е достапна до 45 дена пред почетокот на настанот - проверете ги роковите овде.

ПРОЦЕС НА ОДЛОЖУВАЊЕ

Ве молиме следете ги следните чекори ако сакате да го одложите настанот:

 • Пополнете го формуларот за одложување што ќе го најдете на крајот од оваа страница или ТУКА.
 • Откако ќе го поднесете формуларот, ќе добиете е-пошта за потврда од Active
 • Ве молиме проверете ја и вашата несакана папка, ако не сте ја добиле вашата е-пошта за потврда, пополнете го формуларот повторно или контактирајте со ohrid.lake@highlanderadventure.com
 • Вашето барање ќе биде обработено во рок од 5 работни дена, ќе добиете посебна е-пошта од локалниот тим за настани штом ќе се направи одложувањето и ќе добиете нова врска за регистрација откако ќе се отворат регистрациите за следната година
 • Ќе добиете уште една е-пошта од Active со потврда за одложување

ПЛАН ЗА ОПЦИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ

Ако сакате да ја одложите регистрацијата, ве молиме прочитајте ги правилата напишани подолу:

ПРАВИЛА И ПРОПИСИ ЗА ПЛАН ЗА ОПЦИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ

 • Трансферот до други настани во организацијата на истата земја ќе биде достапен откако ќе се завршат сите 3 плаќања
 • Опција за повлекување: само ако се извршени сите три плаќања, важат правилата за повлекување (50% поврат до 45 дена пред почетокот на настанот)
 • Планот за опција за плаќање е достапен само до 90 дена пред датумот на настанот
 • Планот за опција за плаќање е достапен само за настанот HIGHLANDER Херкулес
 • Планот за опција за плаќање е достапен само за поединечни записи
 • Планот за опција за плаќање НЕ е достапен за картички за подароци

ПРОЦЕС НА ПЛАН ЗА ОПЦИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ

 • Оваа опција ќе ви биде достапна за да ја изберете за време на процесот на регистрација во делот за плаќање
 • Откако ќе се регистрирате, најавете се на вашиот активен профил - Мои настани за: да ги видите тековните планови за плаќање, да ја ажурирате вашата кредитна картичка или да го платите преостанатото салдо

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАСТАН

 • Учесникот нема да добие рефундирање: ако продуцентот на настанот го одложи, промени или откаже настанот од причина што не е под контрола на Продуцентот на настанот (делата на Бог и елементите, вклучително без ограничување, ветер, бурна вода, дожд, град, ураган, торнадо, земјотрес), акти на тероризам, пожар, загрозен или вистински штрајк, тешкотија на работа, прекин на работа, бунт, војна, јавна катастрофа, поплава, неизбежна жртва, услови на тркачки терени или која било друга причина надвор од контрола на продуцентот на настанот)
 • Учесниците имаат право на целосна рефундација (без 5% од Активната такса): ако продуцентот на настанот го одложи, промени или откаже настанот од причина под контрола на продуцентот на настанот (други причини кои не се споменати погоре)

СО РЕГИСТРИРАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ РАЗБИРААТ И ПОТВРДУВААТ:

 • Сите Услови за користење напишани погоре.
 • Производителот на настани го задржува правото, по своја единствена и целосна дискреција, да одбие влез, да ја отповика пријавата за влез на кој било апликант во секое време и/или да дисквалификува секое поединечно лице од Настанот. Апликантот изрично се откажува од секое барање за отштета што произлегува од одбивањето или отповикувањето на пријавата за влез што го надминува износот на влезната такса.
 • Во никој случај не смее учесник (или кој било друг во нивно име) без претходна писмена согласност од продуцентот на настанот, Avantura života d.o.o., неговите нарачатели или неговите назначени: (а) да користи каква било интелектуална сопственост на продуцентот на настани, Avantura života d.o.o. и/или неговите филијали, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, ознаките и имињата на HIGHLANDER (КОЛЕКТИВНО IP-адреси) и/или какви било зборови или ознаки кои се однесуваат на, или се сугестивни или збунувачки слични на Настанот, на кое било лого на настанот, Името на настанот, локацијата на настанот, датумот на настанот или растојанието на настанот (заеднички, „ИП на настан“), или (б) продаваат, продаваат, дистрибуираат или произведуваат какви било производи, настани, стоки, веб-локации или услуги што се брендирани на настанот, или брендирани или означени со (i) кое било лого на настанот, (ii) кое било име на настан, (iii) било кое IP на настан или (iv) или било која IP адреса (вклучувајќи го без ограничување зборот „HIGHLANDER“ или кој било негов странски превод како префикс за или компонента на кој било настан, трговско име, трговска марка, име на организација, име на клуб или бренд од кој било вид, во секој случај на кој било начин поврзан со тренинг, тренирање или какви било спортови за планинарење или ранец).
 • Овие Услови за користење се предмет на примена на хрватскиот закон и ќе се толкуваат во согласност со одредбите на хрватскиот закон, исклучувајќи ја примената на Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки (Виена, 1980) (CISG) и примена на одредбите од судирот на законите во согласност со меѓународното приватно право. Сите спорови кои произлегуваат од овој Договор, вклучително и споровите кои се однесуваат на прашањата за законско создавање, прекршување или раскинување на овој Договор, како и правните последици што произлегуваат од него, ќе бидат наредени да го решат прашањето преку помирување во согласност со Правилата за помирување на Во сила Хрватската стопанска комора. Доколку овие спорови не се решат по пат на помирување во рок од 30 (триесет) дена од денот на поднесувањето на предлогот за поведување постапка за помирување или во различен рок за кој се договориле страните, овие спорови ќе се решаваат по пат на арбитража во согласност со Правилата на Арбитража на Постојаниот арбитражен суд на Хрватската стопанска комора (Загреб правила). За спорови чија вредност изнесува (вклучувајќи) 500.000,00 евра (писмено: петстотини илјади евра), бројот на арбитри е еден. За спорови чија вредност е поголема од 500.000,00 евра (писмено: петстотини илјади евра), бројот на арбитри е тројца. Применлив закон е законот на Република Хрватска.
 • Јазикот на арбитражната постапка ќе биде хрватски. Место на арбитража ќе биде Загреб, Република Хрватска. Лицето овластено за именување е претседателот на Постојаниот арбитражен суд на Хрватската стопанска комора.
 • Учесниците ја признаваат и потврдуваат својата одговорност за компензација за каква било штета на туѓ имот и/или материјална и/или нематеријална штета предизвикана од повреда или смрт на трети лица (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на други учесници на настанот, вработени/претставници на Ослободени страни и слично) кои може да произлезат од нивните постапки и/или неактивност.

за ФОРМИ ЗА ПРЕНОС, ПОВЛЕКУВАЊЕ И ОДЛОЖУВАЊЕ

КЛИКНИ ТУКА
Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com