POSLOVANJA POGOJI

 Prosimo, pozorno preberite našo politiko prenosa, odjave ali odloga prijave in možnosti odpovedi dogodkov ter obročnega plačila.

PRENOS PRIJAVE

Po prijavi in plačilu imate možnost, da svojo prijavo prenesete na drug HIGHLANDER dogodek v isti državi v istem koledarskem letu, v roku za prenos prijave.

PRENOS PRIJAVNINE NA DRUGEGA UDELEŽENCA

 • Za individualne in skupinske prijave je možen prenos na drugega udeleženca (možna je menjava do 3 prijavnin pri 3+1 skupinah=
 • Ko je registracija prenešena, novi udeleženec izgubi pravico do:
 1. Ponovnega prenosa na udeleženca
 2. Prenosa na drug dogodek
 3. Polnega ali delnega vračila
 4. Odloga na naslednje leto
 •  Za prenos na drugega udeleženca se zaračuna pristojbina v višini 30 € (+ 7% ACTIVE pristojbina), ki jo bo plačal novi udeleženec, in ne udeleženec, ki je prvotno plačal kotizacijo.
 • Prenos udeleženca je na voljo do 15 dni pred začetkom dogodka – roke preverite tukaj

POSTOPEK PRENOSA

Če želite prenesti prijavo na drug dogodek, prosimo sledite naslednjim korakom:

 • Izpolnite obrazec za prenos, ki ga najdete TUKAJ:
 • Ko oddate obrazec, boste od portala Active prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, preverite tudi mapo z neželeno pošto. Če tega sporočila niste prejeli, ponovno izpolnite obrazec ali se obrnite na slovenia@highlanderadventure.com
 • Vaša zahteva bo obdelana v 5 delovnih dneh, od portala Active boste prejeli še eno e-poštno sporočilo, to bo vsebovalo povabilo na prijavo na nov dogodek.

Ko unovčite povabilo, boste od Active prejeli še zadnje potrditveno e-poštno sporočilo

ODJAVA

Če se želite od dogodka odjaviti, upoštevajte, da morate odstopni obrazec oddati pred iztekom roka:

 • Če se odjavite do 45 dni pred dogodkom ste upravičeni do 50% povračila prijavnine, preverite roke tukaj
 • Če se odjavite manj kot 45 dni pred dogodkom niste upravičeni povračila prijavnine, preverite roke tukaj

Denar bo vrnjen na kreditno kartico, ki ste jo uporabili za plačilo prijavnine.

Prosimo upoštevajte, da vračilo denarja na kreditno kartico lahko traja do 3-5 dni.

POSTOPEK ODJAVE

Če se želite odjaviti od dogodka, prosimo sledite naslednjim korakom:

 • Izpolnite obrazec za odjavo, ki ga najdete TUKAJ:
 • Ko oddate obrazec, boste od portala Active prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, preverite tudi svojo mapo z neželeno pošto. Če sporočila niste prejeli, ga izpolnite ponovno ali se obrnite na slovenia@highlanderadventure.com.
 • Vaša zahteva bo obdelana v 5 delovnih dneh, po vrnitvi kupnine boste od organizatorja prejeli ločeno e-poštno sporočilo.
 • Od portala Active boste prejeli še eno e-pošto s potrditvijo preklica.

ODLOŽITEV PRIJAVE (DEFERRAL) NA NASLEDNJE LETO

Če želite odložiti prijavo na naslednje leto, preberite spodaj napisana pravila

MOŽNOSTI ODLOGA PRIJAVE

 • Odlogi so možni samo za dogodke v isti državi na naslednje koledarsko leto
 • Možnost odložitve prijave je na voljo za posamezne prijave in skupinske prijave (samo če se za to odloči celotna 3+1 skupina)
 • Prijavo lahko odložite na enak dogodek naslednje leto (v primeru, da je v državi več izvedb HIGHLANDERja)
 • Ko je odlog unovčen, udeleženci izgubijo pravico do:
 1. Ponovnega prenosa na drugega udeleženca
 2. Prenosa na drug dogodek
 3. Polnega ali delnega vračila
 4. Odloga na naslednje leto
 • Možnost odloga je na voljo do 45 dni pred začetkom dogodka - roke preverite tukaj.

POSTOPEK ODLOGA PRIJAVE NA NASLEDNJE LETO

Prosimo, sledite naslednjim korakom, če želite odložiti prijavo na naslednje leto:

 • Izpolnite obrazec za odlog (deferral), ki ga najdete na koncu te strani ali TUKAJ.
 • Ko oddate obrazec, boste od Active prejeli potrditveno e-pošto
 • Preverite tudi svojo mapo z neželeno vsebino, če niste prejeli potrditvenega e-poštnega sporočila, ponovno izpolnite obrazec ali se obrnite na slovenia@highlanderadventure.com
 • Vaša zahteva bo obdelana v 5 delovnih dneh, ko bo odloga opravljena, boste prejeli ločeno e-pošto od lokalne ekipe in prejeli novo povezavo za registracijo, ko bodo odprte prijave za naslednje leto
 • Prejeli boste drugo e-pošto od Active s potrditvijo odloga

OBROČNO PLAČILO

Na dogodkih HIGHLANDER Slovenija obročno plačilo ni možno.

ODPOVED PRIREDITVE S STRANI ORGANIZATORJA

V primeru odpovedi prireditve:

 • Udeleženec ne prejme povračila denarja: če organizator dogodka odloži, spremeni ali prekliče dogodek iz vzroka, na katerega organizator dogodka ne more vplivati ​​(Višja sila in elementi, vključno in brez omejitev; veter, narasle vode, dež, toča, orkan, tornado, potres), teroristična dejanja, požar, grozeča ali dejanska stavka, težave pri delu, prekinitev dela, upor, vojna, javna nesreča, poplava, neizogibne situacije, razmere na trasi, epidemije, pandemije, ukrepi vlade ali kateri koli drug vzrok, na katerega proizvajalec dogodka ne more vplivati)
 • Udeleženci so upravičeni do celotnega povračila (brez 7% ACTIVE pristojbine): če organizator dogodka odloži, spremeni ali prekliče dogodek iz vzroka, ki je pod nadzorom organizatorja dogodka (drugi vzroki, ki niso navedeni zgoraj)

 

Z REGISTRACIJO UDELEŽENCI RAZUMEJO IN POTRJUJEJO:

 • Vsi pogoji storitve so napisani zgoraj.
 • Proizvajalec dogodka si pridržuje pravico, da po lastni in popolni presoji kadar koli zavrne vstop, prekliče prijavo za vstop katerega koli prijavitelja in/ali diskvalificira katerega koli posameznika iz dogodka. Prijavitelj se izrecno odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom zaradi zavrnitve ali preklica prijave, ki presega znesek prijavnine.
 • V nobenem primeru ne sme udeleženec (ali kdor koli drug v njegovem imenu) brez predhodnega pisnega soglasja producenta dogodka, Avantura života d.o.o., njegovih pooblaščencev ali pooblaščencev: (a) uporabljati katero koli intelektualno lastnino producenta dogodka, Avantura života d.o.o. in/ali njegovih podružnic, vključno z, vendar ne omejeno na, znamke in imena HIGHLANDER (SKUPAJ IP-ji) in/ali katere koli besede ali znamke, ki se nanašajo na dogodek, nakazujejo nanj ali so do zmede podobne z njim, katerim koli logotipom dogodka, Ime dogodka, lokacija dogodka, datum dogodka ali razdalja dogodka (skupaj »IP dogodka«) ali (b) prodajati, tržiti, distribuirati ali proizvajati kakršne koli izdelke, dogodke, trgovsko blago, spletna mesta ali storitve, ki so pod blagovno znamko dogodka, ali z blagovno znamko ali oznako z uporabo (i) katerega koli logotipa dogodka, (ii) katerega koli imena dogodka, (iii) katerega koli IP-ja dogodka ali (iv) ali katerega koli IP-ja (vključno z besedo »HIGHLANDER« ali katerim koli tujim prevodom le-te kot predpono, vendar ne omejeno nanjo). za ali sestavni del katerega koli dogodka, trgovskega imena, blagovne znamke, imena organizacije, imena kluba ali blagovne znamke katere koli vrste, v vsakem primeru na kakršen koli način povezane z usposabljanjem, inštruiranjem ali kakršnim koli pohodništvom ali izletom z nahrbtnikom.
 • Ti pogoji storitve veljajo za uporabo hrvaškega prava in se razlagajo v skladu z določbami hrvaškega prava, razen uporabe konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji. blaga (Dunaj, 1980) (CISG) in uporabo kolizijskih določb v skladu z mednarodnim zasebnim pravom. Vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, vključno s spori, ki se nanašajo na vprašanja zakonite ustanovitve, kršitve ali odpovedi te pogodbe, kot tudi pravne posledice, ki iz tega izhajajo, se naloži, da se zadeva reši s spravnim postopkom v skladu s pravili spravnega postopka. hrvaške gospodarske zbornice. Če ti spori ne bodo rešeni s pomirjevalnim postopkom v 30 (tridesetih) dneh od dneva vložitve predloga za začetek pomiritvenega postopka ali v drugem roku, za katerega se stranki dogovorita, se ti spori rešujejo z arbitražo v skladu s pravili. arbitraže Stalnega razsodišča Hrvaške gospodarske zbornice (Zagrebski pravilnik). Za spore, katerih vrednost znaša do (vključno) 500.000 EUR (pisno: petsto tisoč EUR), je število arbitrov en. Za spore, katerih vrednost je večja od 500.000 (pisno: petsto tisoč EUR), so arbitri trije. Uporabno pravo je pravo Republike Hrvaške. Jezik arbitražnega postopka je hrvaščina. Kraj arbitraže je Zagreb, Republika Hrvaška. Pooblaščenec za imenovanje je predsednik Stalnega razsodišča Hrvaške gospodarske zbornice.
 • Udeleženci priznavajo in potrjujejo svojo odškodninsko odgovornost za kakršno koli škodo na tujem premoženju in/ali materialno in/ali nematerialno škodo, povzročeno s poškodbo ali smrtjo tretjih oseb (vključno, a ne omejeno na druge udeležence dogodka, zaposlene/predstavnike Izpuščene stranke in podobno), ki so lahko posledica njihovih dejanj in/ali neukrepanja.

OBRAZCI ZA PRENOS, ODPOVED ALI ODLOG

KLIKNI TUKAJ
Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com