Kontrolne tačke su otvorene svakog označenog dana od 8 do 22 sata

Morate sakupiti sve pečate na kontrolnim tačkama da biste dobili titulu HIGHLANDER.

Tokom radnog vremena kontrolne tačke, naše osoblje će vam pomoći da dobijete pečat kontrolne tačke, vodu i hranu.

Imajte na umu da ako ne dobijete pečat kontrolne tačke, diskvalifikovani ste i nemate pravo na titulu HIGHLANDER, značku, prišivak ili sertifikat. Učesnik je jedini odgovoran za preuzimanje pečata na svakom kontrolnoj tački.

HighlanderHercules

03.07.2024.

BABIN ZUB (hotel Stara planina)

START

radno vreme

08:00 - 11:00h

BABIN ZUB

Kontrolna tačka 1

individualno čekiranje

DUPLJAK

Kontrolna tačka 2

individualno čekiranje

MIRICA

Kontrolna tačka 3

individualno čekiranje

SVETI NIKOLA

Kontrolna tačka 4, KAMP

otvaranje

14:00h

04.07.2024.

ORLOV KAMEN

Kontrolna tačka 5

individualno čekiranje

BALTA BERILOVAC

Kontrolna tačka 6, KAMP

otvaranje

12:00h

SVETI NIKOLA

Kontrolna tačka 4, KAMP

zatvaranje

12:00h

JABUČKO RAVNIŠTE

Kontrolna tačka 7

individualno čekiranje

05.07.2024.

ZASKOVCI

Kontrolna tačka 8, KAMP

otvaranje

10:00h

BALTA BERILOVAC

Kontrolna tačka 6, KAMP

zatvaranje

12:00h

TOPLI DO

Kontrolna tačka 9, KAMP

otvaranje

14:00h

06.07.2024.

PILJSKI VODOPAD

Kontrolna tačka 10

individualno čekiranje

DUGOBILO

Kontrolna tačka 11

individualno čekiranje

MIDŽOR

Kontrolna tačka 12

individualno čekiranje

BABIN ZUB

CILJ

otvaranje

16:00h

ZASKOVCI

Kontrolna tačka 8, KAMP

zatvaranje

12:00h

07.07.2024.

TOPLI DO

Kontrolna tačka 9, KAMP

zatvaranje

12:00h

BABIN ZUB

CILJ

zatvaranje

23:00h

HighlanderPegasus

05.07.2024.

BABIN ZUB (hotel Stara planina)

START

radno vreme

08:00 - 10:00h

BABIN ZUB

Kontrolna tačka 1

individualno čekiranje

DUPLJAK

Kontrolna tačka 2

individualno čekiranje

MIRICA

Kontolna tačka 3

individualno čekiranje

SVETI NIKOLA

Kontrolna tačka 4, KAMP

otvaranje

14:00h

06.07.2024.

ORLOV KAMEN

Kontrolna tačka 5

individualno čekiranje

SVETI NIKOLA

Kontrolna tačka 4, KAMP

zatvaranje

12:00h

BALTA BERILOVAC

Kontrolna tačka 6, KAMP

otvaranje

12:00h

JABUČKO RAVNIŠTE

Kontrolna tačka 7

individualno čekiranje

07.07.2024.

BALTA BERILOVAC

Kontrolno mesto 6, KAMP

zatvaranje

12:00h

BABIN ZUB

CILJ

zatvaranje

23:00h

HighlanderOrion

06.07.2024.

BABIN ZUB

Start

radno vreme

08:00-11:00h

TOPLI DO

Kontrolna tačka 1, KAMP

otvaranje

10:00h

DUGOBILO

Kontrolna tačka 2

individualno čekiranje

07.07.2024.

TOPLI DO

Kontrolna tačka 1, KAMP

zatvaranje

12:00h

MIDŽOR

Kontrolna tačka 3

individalno čekiranje

BABIN ZUB

CILJ

zatvaranje

23:00h

Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York, NY

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com